Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
SGS Group
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, SGS Group
2022.10.31
full-screen

mainCategories

houseware & kitchenware
Kim loại mục
Gốm mặt hàng
tự động điện multifuction hơi nước kính ấm trà
2,90 US$ - 4,35 US$/Cái
500.0 Cái(Min. Order)
2,50 US$ - 6,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
0,68 US$ - 0,75 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
7,50 US$ - 10,00 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
11,00 US$ - 13,00 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 2,00 US$/Hộp
300 Hộp(Min. Order)
9,00 US$ - 9,50 US$/Hộp
300 Hộp(Min. Order)
17,00 US$ - 18,00 US$/Hộp
300 Hộp(Min. Order)
9,00 US$ - 10,00 US$/Hộp
300 Hộp(Min. Order)
5,00 US$ - 6,00 US$/Hộp
300 Hộp(Min. Order)

Tile

2,90 US$ - 4,35 US$/Cái
500.0 Cái(Min. Order)
2,50 US$ - 6,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
0,68 US$ - 0,75 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
7,50 US$ - 10,00 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 2,95 US$/Cái
300.0 Cái(Min. Order)
11,00 US$ - 13,00 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 2,00 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)